Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Product Details           
        โปรแกรม POS ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai