Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ธุรกิจการค้าปลีก

    

 
      ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า หรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยปัจจุบันปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าเพราะมีผู้ประกอบกิจการค้าปลีกมากขึ้นทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าทั่วไป ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านขายของชำ (Grocery) ฯลฯ กิจการค้าปลีกจึงเป็นส่วนสำคัญในลักษณะธุรกิจการซื้อการขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดการผ่านมือจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค 
 
   โดยภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันกลับมา คึกคักอีกครั้งเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้ดี ภาครัฐประกาศปรับเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างขึ้น ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ภายใต้สมมุติฐานไม่มีปัจจัยลบทางการเมืองเกิดขึ้น จึงคาดว่าจะทำให้ธุรกิจค้าปลีกกลับมาเติบโตได้เกิน 10% เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ผ่านมา ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกเติบโตประมาณ 7-8% เท่านั้น โดยปัจจุบันภาพรวมธุรกิจค้าปลีกมีมูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ในปี 2554

     "ธุรกิจค้าปลีกในช่วง 5-6 ปีก่อนเคยตกต่ำสุดขีด และมียอดขายติดลบตั้งแต่ 30% หรือบางร้านมียอดขายติดลบสูงถึง 50% เพราะไม่สามารถ ปรับตัวรับการแข่งขันกับห้างค้าปลีกและร้านค้าสะดวกซื้อได้ ที่เกิดขึ้น  จำนวนมากได้ แต่ในขณะนี้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสามารถปรับตัวรับการ แข่งขัน จากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าสะดวกซื้อได้

ProsoftPOS                                                                                                                                      
            
          โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก รองรับ   การทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมากเช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก  รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้าการกำหนด    รายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี อย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อ เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้น คุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และทีมงาน บริการมืออาชีพ

 
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai