Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Prosoft POS

 โปรแกรม POS Software หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับ
ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือธุรกิจ
ที่มีสาขาจำนวนมาก ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านอย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแคมเปญ
ที่หลากหลาย ช่วยงานด้านการตลาดและสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี WINSpeed...
Facebook Facebook Contact Us Contact Us
Prosoft Products
“ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน” เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของโปรซอฟท์ ในการพัฒนาซอฟท์แวร์และผลักดันเข้าสู่อ...
บริษัท วัน วัน ดี (ประเทศไทย) ...
โปรแกรม POS ใช้งานง่าย สะดวก และครอบคลุมระบบการทำงาน