Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Overview        โปรแกรม POS ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

 POS Manager 
        ระบบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเริ่มต้นทั้งหมดที่ใช้ในงานภายในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทสาขา ข้อมูลลูกค้าและสมาชิก ข้อมูลSupplier ข้อมูลสินค้าและบริการ และข้อมูลในส่วนเครื่องจุดขายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการทำงานต่างๆ ในส่วนของการขายสินค้าและบริการ หรือข้อมูลในส่วนของการกำหนด Campaign หรือการประมวลผลต่างๆ ภายในโปรแกรม
     
 Campaign & Pricing 
        ระบบสนับสนุนการทำงานในส่วนของการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นส่วนของการทำ Promotion หรือจัด Campaign ต่างๆในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสินค้าแลกซื้อสินค้าของแถมกำส่วนลดท้ายบิลหรือ แม้กระทั่งการกำหนดข้อมูลในส่วนของแต้มสะสมสินค้าทั้งสมาชิกหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
     
 POS Transaction 
        เป็นระบบบันทึกการขายหน้าร้าน สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าโดยมีการรับชำระเงิน ณ จุดขายสินค้า เริ่มจากการกำหนดรหัสพนักงานแคชเชียร์เพื่อทำการ Login เข้าหน้าจอ ขายหน้าร้านทำรายการขาย โปรแกรมสามารถรองรับการดูประวัติการ Login - Logout พร้อมทั้ง การนำเงินเข้า-ออกลิ้นชัก การบันทึกการขายหน้าร้านรองรับการทำงานผ่านระบบ Barcode อีกทั้งการบันทึกรับชำระ สามารถบันทึกได้ทั้งเงินสด, บัตรเครดิต, หรือคูปองได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน พร้อมทั้งสามารถออกใบกับภาษีเต็มรูป หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ หลังจากการบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงการบริหาร จัดการรายการการคืนสินค้า และการบริการแลกซื้อสินค้า หรือการยกเลิกรายการขาย เป็นต้น นอกจากนี้สามารถตรวจสอบ ประวัติการขายของลูกค้าและสมาชิกได้ รวมไปถึงการปิดกะการทำงานหลังจาก สิ้นสุดเวลาของ การทำงานของแคชเชียร์หรือพนักงานแต่ละคนได้
     
 POS Processing 
        เป็นระบบของการประมวลผลการทำงาน สามารถกำหนดระยะเวลาในการประมวลผลแบบ อัตโนมัติ เพื่อให้โปรแกรมทำการประมวลผลอัตโนมัติ ระบบนี้สามารถทำการประมวลผลการตัด Stock สินค้านอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถที่จะทำการโอนข้อมูลระหว่าง สำนักงานใหญ่ - สาขา หรือ โอนข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี (WINSpeed) ได้
     
 Warehouse 
        เป็นระบบที่ใช้ในการควบคลุมคลังสินค้า สามารถบันทึกหรือดูรายงานรายการเคลื่อนไหวของสินค้า และบริการได้ทั้งการรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือสาขาสามารถตรวจ สอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า สามารถตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือ ยอดสินค้า สูงกว่า Maximum Stock สดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบได้ รวมไปถึงการกำหนดให้ โปรแกรมทำการปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ และหากต้องการ ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้
     
 Administrator 
        เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงานโดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำกระทำเมื่อไหร่ และนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดข้อมูลในส่วนของ Form ต่างๆ ที่ใช้งานภายในโปรแกรมรวมไปถึงการกำหนดรูปแบบในการ Run เลขที่เอกสาร
     
 
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai