Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ธุรกิจการบริการ

   
                       

     ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตนมีรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง มักจะถูกบริโภคไปพร้อมๆกับที่ผลิตขึ้นมา เช่นธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ธุรกิจให้การบริการความงาม ธุรกิจเกี่ยวกับพลานามัย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิงเริงรมย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร และธุรกิจสปา เป็นต้น

      ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยในประเทศไทยมีรายได้มากขึ้น การศึกษาดีขึ้น ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้นเช่นสปา คลับออกกำลังกาย ร้านคาราโอเกะ ร้านเสริมสวยเสริมความงามแต่งหน้าทำผม ทำเล็บ เปลี่ยนสีผม ลดความอ้วน ขัดผิวรวมทั้งทำหน้าให้เด็กลง

      ดังนั้นธุรกิจบริการจึงมีความจำเป็นและเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความพอใจให้กับลูกค้า  
                      

     เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ไม่มีตัวตนสินค้าสัมผัสโดยประสาท สัมผัสไม่ได้ คุณภาพของการบริการจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้บริหารที่ต้องทราบความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่าง ไม่จำกัด ซึ่งแต่ละรายก็มีความพึงพอใจแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนมาแต่งหน้ามีความต้องการหลายแบบโดยที่แต่ละแบบนี้จะต้องให้เข้ากับใบหน้าด้วยโลกแห่งธุรกิจบริการยังไม่สามารถเบียดบัง“ความเปลี่ยนแปลง”ที่เปรียบได้ประหนึ่งคู่แข่งอีกรายของคนที่ทำธุรกิจทุกประเภททุกยุคทุกสมัยที่คอยขัดขวางความสำเร็จถ้าไม่รู้จักบริหารจัดการมันให้ดี โลกของธุรกิจบริการถือว่าเป็นโลกที่เปลี่ยนไป รวดเร็วจากเดิมมากจะเห็นง่ายๆ ได้จากโทรศัพท์เมื่อก่อนมีใช้กันเพียงไม่กี่บ้านเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่สามารถนำติดตัวไปข้างนอกได้จากบัดนั้นถึงปัจจุบันเวลาไม่กี่ปีวัยรุ่นทุกคนมีมือถือใช้กันแล้วนอกจากนี้ความเปลี่ยนไปของสีผมเหมือนกันเมื่อก่อนรุ่นพ่อแม่เรามีผมหลากสีหรือเปล่าพูดอีกแล้วพูดอีกนั่นว่าปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง การบริการเองเช่นกันมีระดับการแข่งขันสูง ความรับผิดชอบและความจริงใจมีความสำคัญต่อ         ธุรกิจบริการ

 
     ดังนั้นธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วยในยุคกระแสโลกา ภิวัฒน์การดำเนินธุรกิจบริการในปัจจุบันธุรกิจควรที่จะเน้นคุณภาพในเรื่อง การบริการเหนือความคาดหวังของลูกค้ากล่าวคือสามารถสร้างความรู้สึกและความ ประทับใจ ที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการมิใช่เพียงทำให้ลูกค้า รู้สึกเฉยๆกับการรับบริการเท่านั้นหรือไม่ประทับใจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามหากลูกค้าได้รับปัญหาไม่พอใจในการ แก้ไข    จะต้องรีบแก้ไขทันทีอย่าช้า สำหรับการทำความเข้าใจแต่อย่าลืมว่าจะต้องไม่มากเกินไปจนกระทั่งเราขาดทุน วิธีนี้คือ    การตอบสนองทันที (Take Action) ที่เคยได้ยินจนติดหูพยายามให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความรู้สึกว่าผู้ ประกอบการเองมีความจริงใจอย่าปล่อยให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาด
 
        

Prosoft POS


     โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะสำหรับธุรกิจบริการรองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

           

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai