Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Key Benefit

 • ไม่รู้ว่าขายสินค้าหรือบริการอะไรไปบ้างในแต่ละวัน
 • ไม่รู้ว่ายอดขายในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่
 • ไม่มั่นใจว่าสินค้า หรือ เงินหายบ้างหรือเปล่า 
 • ไม่รู้ว่าสินค้าไหนขายดี หรือช่วงเวลาไหนขายดีที่สุด
 • ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของฉัน
 • ไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนถึงเวลาที่จะต้องสั่งซื้อแล้ว


         Prosoft POS เป็นโปรแกรมบริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือระบบบริหารงานขายหน้าร้าน ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ในการทำงานต่างๆ ของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการมีระบบการใช้งานที่ง่าย และตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็ว สามารถควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขาย ยอดขายความเคลื่อนไหวของสินค้า หรือลูกค้ารวมไปถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกของกิจการ อีกทั้งมีรายงานที่อ่านเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจ นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวก และลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้กับพนักงานหน้าร้าน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีเวลาบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่ได้รับในการใช้ Prosoft POS

 รายได้เพิ่้มมากขึ้น 
 • มีระบบจัดการแคมเปญหรือโปรโมชั่น ในการขายที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น
 • มีระบบบาร์โค๊ต มาช่วยในการขายส่งผลให้การขาย หรือบริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้า รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดในการป้อนรหัสสินค้าผิด หรือป้อนราคาผิด
     
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 • สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบจัดการสมาชิก และจัดการแต้มสะสม สามารถใช้แต้มสะสม มาแลกรับเป็นของรางวัล หรือแลกซื้อสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ได้
     
 มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
 • ช่วยควบคุมด้านการเงิน ของแคชเชียร์ได้อย่างรัดกุม และป้องกันการทุจริตได้ โดยมีรายงานควบคุมในการทำงาน
 • สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้า เพื่อดูจุดที่ต้องซื้อสินค้าเข้ามาเติม เพื่อป้องกันสินค้าขาด
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้ากลุ่มใด ตัวใดที่ขายดีหรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด
 • ลดความผิดพลาด ในการบันทึกหรือจัดทำข้อมูลต่างๆ ด้วยมือ สามารถวางแผนการดำเนินงาน และสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอนาคต
     
 เชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีWINSpeed 
 • ช่วยลดภาระการทำงานให้น้อยลง โดยโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขา สามารถดูข้อมูลทุกสาขาได้ตลอดเวลา
 • โปรแกรมสามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี WINSpeedได้
     
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai