Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Prosoft POS

     สุดยอดซอฟท์แวร์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่รองรับการทำงานธุรกิจค้าปลีก-ส่ง รวมถึงทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย ที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ มีระบบเชื่อมโยงที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การกำหนดรายละเอียดของสินค้า กำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมรูปแบบการชำระเงิน การจัดการด้านเอกสารใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตลอดจนการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ โปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale)


 

จุดเด่น

     • ตั้งค่าควบคุมเริ่มต้น และกำหนดกฎเกณฑ์จัดการทั้งกระบวนการในการขายภายในระบบเดียว
     • สนับสนุนการทำงานในส่วนของการส่งเสริมการขาย ที่เกี่ยวข้องกับ Promotion หรือจัด Campaign ต่างๆในการขาย
     • บันทึกการขายหน้าร้าน สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าโดยมีการรับชำระเงิน ณ จุดขายสินค้า
     • ประมวลผลการทำงานที่สามารถจัดการข้อมูลระหว่างสาขาได้อัตโนมัติ
     • การควบคลุมคลังสินค้า ทุกกระบวนการของการรับสินค้าไปจนถึงการปิดงวดบัญชี
     • ตรวจสอบการทำงานจากประวัติการทำงานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม

     คุณสมบัติ ProsoftPOS

รายได้เพิ่้มมากขึ้น

     มีระบบจัดการแคมเปญหรือโปรโมชั่นในการขายที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น มีระบบบาร์โค๊ท มาช่วยในการขายส่งผลให้การขาย หรือบริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้า รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดในการป้อนรหัสสินค้าผิด หรือป้อนราคาผิด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

       สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบจัดการสมาชิก และจัดการแต้มสะสม สามารถใช้แต้มสะสมมาแลกรับเป็น 
         ของรางวัล หรือแลกซื้อสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ได้  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
     •  ช่วยควบคุมด้านการเงิน ของแคชเชียร์ได้อย่างรัดกุม และป้องกันการทุจริตได้ โดยมีรายงานควบคุมในการทำงาน 
      สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้า เพื่อดูจุดที่ต้องซื้อสินค้าเข้ามาเติม เพื่อป้องกันสินค้าขาด
     •  สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้ากลุ่มใด ตัวใดที่ขายดีหรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด 
       ลดความผิดพลาด ในการบันทึกหรือจัดทำข้อมูลต่างๆ ด้วยมือ สามารถวางแผนการดำเนินงาน และสามารถวิเคราะห์ผลการ
         ดำเนินงานในอนาคต เชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี ProsoftWINSpee
       ช่วยลดภาระการทำงานให้น้อยลง โดยโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขา สามารถดูข้อมูล
         ทุกสาขาได้ตลอดเวลา 
      โปรแกรมสามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี ProsoftWINSpeed ได้


 

 แนวความคิด 

     ทุกธุรกิจในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ProsoftPOS คือ คำตอบสำหรับกระบวนการทางธุรกิจผู้ช่วยในการลดขั้นตอนของการควบคุม และการบริหารงานขาย เครื่องมืออันดับ 1 ที่ธุรกิจระดับโลกให้ความสำคัญในการเลือกใช้ เพราะด่านแรกของการแข่งขันทางธุรกิจ คืองานขายใช่หรือไม่ ?

 

บทความโดย : คุณนราชัย  ปิมปา

 

 

 

 

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai