Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

บริษัท โฮมฮับ จำกัด"ก่อนตัดสินใจซื้อ software ทางบริษัทได้สำรวจทั้ง software ที่เป็นของต่างประเทศ และของคนไทย และได้ตัดสินใจเลือก Software ของทางโปรซอฟท์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เหมาะกับคนไทย เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจซื้อ software ของโปรซอฟท์ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการบริหารงาน"

  คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการบริหาร

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร

ทุนจดทะเบียน : 27,000,000 บาท     
จำนวนพนักงาน : 400 คน

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"เพื่อความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการขยายไปอีกหลายสาขา"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"เป็น Software ที่มีลักษณะเหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย และเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทีมงาน Support ที่เป็นมืออาชีพ"

เกี่ยวกับบริษัท:
www.homehub.co.th

    1. พัฒนาบุคลากร เช่น Service mind ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยะธรรม ความเป็นผู้นำ 
    2. พัฒนาระบบการทำงาน เช่น สรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการทำงานเพื่อให้ทำงานเร็ว
        และลดต้นทุนการทำงาน 
    3. ส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกเทศกาล 
        และร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์

"ครบเรื่องบ้าน บริการดีที่โฮมฮับ" 

 
 

บทความโดย : คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา บริษัท โฮมฮับ จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai