Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด"โปรแกรม Prosoft POS  มีระบบรองรับโปรโมชั่นต่างๆ  รวมทั้งการสะสม
คะแนนในการซื้อของลูกค้า เพื่อเป็นการดึงดูดใจของลูกค้าในการซื้อสินค้า
"

  คุณเมธี สุนจิรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนก IT 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นศูนย์รวมด้านวัสดุก่อสร้าง,สินค้าตกแต่งบ้าน,เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่เรามีสินค้าครบครัน เพื่อบริการทุกท่าน โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่าและ
พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านตลอด เพราะยงเฮ้าส์เข้าใจบ้าน...เข้าใจคุณ

ทุนจดทะเบียน :  300,000,000   
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"ที่บริษัทตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS เพราะเป็น Software ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับคนไทย  ทำให้
ลดขั้นตอนการทำงานเรื่องการขาย  เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น  ช่วยลดต้นทุนใน
การบริหารงาน  สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีของโปรแกรม Prosoft WINSpeed และรองรับได้หลายสาขา"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการเรื่องการขาย ให้ถูกต้อง  แม่นยำมากยิ่งขึ้น และมีระบบรองรับโปรโมชั่นต่างๆ  รวมทั้งการสะสม
คะแนนในการซื้อของลูกค้า เพื่อเป็นการดึงดูดใจของลูกค้าในการซื้อสินค้า"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.Yonghouse.co.th     

บทความโดย :
คุณ เมธี สุนจิรัตน์  บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai