Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

วิธีการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จะมีวิธีการอย่างไร

วิธีการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จะมีวิธีการอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
พิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ได้ที่ เมนู จัดการรายการขาย ไปที่ระบบ POS Transaction / TRAN Data Entry / จัดการรายการขาย

 • หน้าต่าง Bill Management
  ประเภทรายการ : เลือกรายการที่ต้องการก่อนโดยเลือก “ใบกำกับภาษี”
  เอกสารอ้างอิง : คลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการนำมาเปิดใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ โดยจะดึงข้อมูลมาจาก เมนู ขายหน้าร้าน (ใบกำกับภาษีอย่างย่อ)
  เมื่อเลือกรายการใบกำกับภาษีอย่างย่อโปรแกรมจะแสดงข้อมูลส่วนของ รหัสลูกค้า, รหัสสมาชิก, ชื่อผู้ติดต่อให้อัตโนมัติ
  เลขที่ใบส่งของ : จะเป็นเลขที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ได้อ้างอิงมาบันทึกรายการ
  เลขที่ใบกำกำกับภาษี : running เลขที่ใบกำกับภาษีขายแบบเต็มรูปแบบ
  วันที่ใบกำกับ : ระบุวันที่ใบกำกับภาษี
 • Tab Detail : จากใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ได้อ้างอิงมาจะแก้ไขรายการไม่ได้
 • Tab More : แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดบิล ส่วนของที่อยู่ออกบิล ใบกำกับภาษีจะแสดงข้อมูลตามที่แสดงไว้ แต่หากต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ก็สามารถแก้ไขใหม่ได้ โปรแกรมจะจำค่าตามเอกสารที่ได้แก้ไขไปเท่านั้น ไม่มีผลต่อเมนูกำหนดลูกค้าที่ได้กำหนดไว้ จากนั้น Save
  ตัวอย่างฟอร์มใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai