Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก"บริหารงานขายได้อย่างรวดเร็ว  และลดขั้นตอนในการทำงาน"

  คุณชาญชาติ  มีพึ่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย  

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรักษาสุขภาพเด็ก

ทุนจดทะเบียน : -   
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"เนื่องจากต้องการเก็บฐานข้อมูลของสินค้าเกี่ยวกับการขายของที่ระลึก เพราะมีความหลากหลายของสินค้า จึงนำ
 Prosoft POS มาใช้ในการบริหารงานขาย ทำให้การบริหารงานขายได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนในการทำงาน"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"สามารถบริหารจัดการสินค้าให้เป็นระบบ ง่ายต่อการขายสินค้า และรองรับการชำระเงินได้หลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถ
เรียกดูข้อมูลการขายย้อนหลังได้ และสามารถเรียกดูรายงานการขายประจำวันได้อย่าง Real Time
"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.givetochild.com/                    บทความโดย :
คุณชาญชาติ  มีพึ่ง มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai