Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search
เอกภาพโฮมมาร์ท บจก.

"ระบบการปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้น Software ที่เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านจึงเป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น และรวดเร็วขึ้น Prosoft POS โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน ระบบการใช้งานที่ยืดหยุ่น มีความน่าเชื่อถือ สามารถรองรับระบบ และแผนการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี โปรแกรมสามารถรายงานผล วิเคราะห์ และกำหนดสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเรื่องระบบความปลอดภัย ถึงแม้เราจะเป็นองค์กรใหญ่ก็สามารถจัดการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้งานเดินหน้าเร็วขึ้น มีปประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่า"เข้าชม : 4641
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

"บริษัทของเรา มีระบบการทำงานทั้งแบบหน้าบ้านและหลังบ้านที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องกัน เดิมบริษัทของเราเคยเป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Prosoft WINSpeed อยู่ด้วย จึงได้ศึกษาและตัดสินใจนำโปรแกรม Prosoft POS สำหรับจัดการขายหน้าร้านมาใช้ในการทำงาน โปรแกรม Prosoft POS สามารถช่วยให้การทำงานของฝ่ายบัญชีและพนักงานขายทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราเพิ่มขึ้นอีกด้วย"เข้าชม : 7293
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (มหาชน) จำกัด

"เป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed อยู่แล้ว และเพื่อความสะดวก และง่ายจึงได้ศึกษาระบบการทำงานของ Prosoft POS ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆ เมื่อได้ศึกษาทำให้เห็นว่าบางฟังก์ชั่นสามารถช่วยระบบการทำงานของเราส่วนๆอื่นได้อีกด้วย จึงตัดสินใจใช้เลย"เข้าชม : 4936
โฮมฮับ บจก.

โฮมฮับ บจก. " ก่อนตัดสินใจซื้อ software ทางบริษัทได้สำรวจทั้ง software ที่เป็นของต่างประเทศ และของคนไทย และได้ตัดสินใจเลือก Software ของทางโปรซอฟท์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เหมาะกับคนไทย เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจซื้อ software ของโปรซอฟท์ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการบริหารงาน "เข้าชม : 6040
เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ บจก.

ตัดสินใจซื้อ software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเข้าชม : 4390
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai