Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Warehouse

Warehouse
       Warehouse    เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมคลังสินค้า  สามารถบันทึกหรือดูรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า และบริการ  ได้ทั้งการรับสินค้าเข้า  การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือสาขา  สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า  สามารถตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือ ยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบได้  รวมไปถึงการกำหนดให้โปรแกรมทำการปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติ  เมื่อมีการตรวจสอบนับสินค้า
คงเหลือ  และหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้

      ประกอบไปด้วยทั้งหมด 9 เมนู ดังนี้

 
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai