Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

POS Transaction

transaction
       POS Transaction     เป็นระบบบันทึกการขายหน้าร้าน  สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าโดยมีการรับชำระเงิน ณ จุดขายสินค้า  เริ่มจากการกำหนดรหัสพนักงานแคชเชียร์  เพื่อทำการ Login เข้าหน้าจอขายหน้าร้านเพื่อทำรายการขาย ซึงรองรับการทำงานผ่านระบบ Barcode อีกทั้งการบันทึกรับชำระสามารถบันทึกได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด  บัตรเครดิต  หรือคูปอง เป็นต้น  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ในการทำงาน  พร้อมทั้งสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้  รวมไปถึงการบริหารจัดการรายการคืนสินค้า สามารถรองรับการแลกซื้อสินค้า หรือการยกเลิกการขายได้  เป็นต้น  นอกจากนี้สามารถตรวจสอบประวัติการขายของลูกค้าหรือสมาชิกได้ รวมไปถึงการปิดกะการทำงานหลังจากสิ้นสุดเวลาการทำงาน ของแคชเชียร์หรือพนักงานแต่ละคนได้

      ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 เมนู ดังนี้

 
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai