Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

ตลาดสี่มุมเมือง"โปรแกรม Prosoft POS ลดขั้นตอนการทำงาน สะดวก รวดเร็ว"

  คุณฐิตารีย์  ภิทวัสภาคิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกสนับสนุนการขาย 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายเมล็ดพันธุ์ และเคมีภัณฑ์การเกษตร

ทุนจดทะเบียน : -   
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"ทางบริษัทฯ นำ Software มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และบริหารงานขายหน้าร้านให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"โปรแกรม Prosoft POS ช่วยให้การขายเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถออกบิลได้หลายรูปแบบ
และสามารถตรวจสอบ Stock สินค้าเพื่อใช้ในการวางแผนงานจัดซื้อ
"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.taladsimummuang.com/                          บทความโดย :
คุณฐิตารีย์  ภิทวัสภาคิน ตลาดสี่มุมเมือง
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai