Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search
FAQ Online
รายงานที่แสดงต้นทุนสินค้าที่ขาย และ เปรียบเทียบราคาขายสินค้า
หากบันทึก Post รายการขายหน้าร้าน เพื่อตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน แสดงข้อความ “กรุณากำหนดเอกสาร (1702)"
วิธีการตรวจสอบประวัติการขายหน้าร้านต่างๆ ตามเครื่อง ณ จุดขายที่มีอยู่ทั้งหมดและสาขาต่างๆ
รายงานรับคืนสินค้า ที่มีสถานะเอกสารเป็น Y
รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา ณ จุดขาย ในราคาสินค้าต่ำหรือสูงกว่าราคาทุน
วิธีแก้ไข Password ที่ใช้ login เข้าโปรแกรม POS
วิธีการกำหนดรูปแบบการ Post GL รายการขายสด ไปยังโปรแกรมบัญชีโดยให้รวมรายการขายสด เป็น 1 เอกสาร
หากทำการปิดโปรแกรมหรือกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดตัวเอง ก่อนทำการ logout ของพนักงานเก็บเงิน (Cashier)
ขั้นตอนการติดตั้ง MS SQL Server 2005 Express Edition เพื่อให้ใช้งานได้กับระบบ Lan
วิธีการโอนข้อมูลมูลค่าเริ่มต้นของ POS จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาหรือระหว่างสาขา จะมีวิธีการอย่างไร
รายงานที่แสดงผลในด้านยอดขายรายตัวสินค้าและแสดงรายการรับชำระแสดงใน 1 รายงาน
รายงานตรวจสอบพนักงาน Login ใช้งานเครื่องจุดขาย
วิธีกำหนด Option ห้ามแก้ไขรหัสสินค้า จากการขายหน้าร้าน
วิธีกำหนดการแก้ไขส่วนลดและราคาสินค้าที่หน้าจอขายหน้าร้าน
ต้องการตรวจสอบการตรวจนับสินค้า มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
ต้องการตรวจสอบรายการสินค้า มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
วิธีการกำหนดข้อความ Customer Display เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ ณ จุดขายและสัญลักษณ์จำนวนเงิน
วิธีแก้ไขกรณี login ใช้งานเครื่องเก็บเงินโปรแกรมแจ้งข้อความ ไม่พบเลขที่เอกสารล่าสุด
ต้องการรายงานสรุปสินค้าของแถมคงเหลือ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
กรณียกเลิกใบกำกับภาษีขายหลังจากประมวลผลการขายต้องการบันทึกคืนสต็อคสินค้า
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | Next
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai