Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search
FAQ Online
ต้องการตรวจสอบรายงาน Stock Card แบบแยกตามแผนก จะสามารถตรวจสอบได้จากรายงานใด
รายงานที่แสดงต้นทุนสินค้าที่ขาย และ เปรียบเทียบราคาขายสินค้า
วิธีการ Import Contact Microsoft Outlook 2010 มีขั้นตอนอย่างไร
รายงานรับคืนสินค้า ที่มีสถานะเอกสารเป็น Y
วิธีการกำหนดข้อความ Customer Display เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ ณ จุดขายและสัญลักษณ์จำนวนเงิน
หากทำการปิดโปรแกรมหรือกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดตัวเอง ก่อนทำการ logout ของพนักงานเก็บเงิน (Cashier)
วิธีการโอนข้อมูลมูลค่าเริ่มต้นของ POS จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาหรือระหว่างสาขา จะมีวิธีการอย่างไร
รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา ณ จุดขาย ในราคาสินค้าต่ำหรือสูงกว่าราคาทุน
วิธีกำหนด Option ห้ามแก้ไขรหัสสินค้า จากการขายหน้าร้าน
วิธีกำหนดการแก้ไขส่วนลดและราคาสินค้าที่หน้าจอขายหน้าร้าน
รายงานตรวจสอบพนักงาน Login ใช้งานเครื่องจุดขาย
วิธีกำหนดรูปแบบการ running เลขที่เอกสารแบบ รวมเครื่องจุดขาย
รายงานที่แสดงผลในด้านยอดขายรายตัวสินค้าและแสดงรายการรับชำระแสดงใน 1 รายงาน
รายงานแสดงผลการตรวจสอบการโอนข้อมูล ที่มีสถานะเป็น Success (สำเร็จ)
รายงานแสดงรายละเอียดรายการขายหน้าร้านที่ถูกยกเลิก
ต้องการตรวจสอบการตรวจนับสินค้า มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
วิธีการเปลี่ยนรหัสลูกค้าปกติมาเป็นการกำหนดรหัสลูกค้าสมาชิกและจะต้องกำหนดรหัสสมาชิก
วิธีการกำหนด Option Alert เตือนลูกค้าสมาชิกใกล้หมดอายุล่วงหน้า....วัน จะมีวิธีการอย่างไร
ต้องการตรวจสอบรายการสินค้า มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
กรณีขายหน้าร้านแล้วสต็อคสินค้ายังไม่ถูกตัด มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | Next
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai