Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search
การใช้งานโปรแกรมเข้าชม
วิธีการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จะมีวิธีการอย่างไร6439
วิธีการ Import ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี WINSpeed เข้าโปรแกรม POS จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร5686
วิธีการตัดสต็อคสินค้า หลังจากบันทึกขายหน้าร้าน5503
วิธีการ Add form ใบกำกับภาษีอย่างย่อของโปรแกรม POS มีวิธีการทำอย่างไร 5234
วิธีบันทึก “รับคืนสินค้า” กรณีมีการรับคืนและเปลี่ยนสินค้า4719
วิธีกำหนดการใช้งาน หน้าจอนำเงินเข้าออก4467
วิธีการสั่ง Print Barcode และการกำหนด Property Pint Barcode จะมีวิธีการอย่างไร4402
รายงานแสดงรายละเอียดภาษีขาย สำหรับรายการขายหน้าร้าน4315
ต้องการตรวจสอบรายงาน Stock Card แบบแยกตามคลัง จะสามารถตรวจสอบได้จากรายงานใด4275
วิธีการกำหนดรูปแบบ Running เลขที่เอกสารของโปรแกรม 4259
รายงานแสดงรายละเอียดการรับคืนสินค้า จากการบันทึกขายหน้าร้าน4212
วิธีการกำหนดรูปแบบการ Post GL รายการขายสด ไปยังโปรแกรมบัญชีโดยให้รวมรายการขายสด เป็น 1 เอกสาร 4110
รายงานแสดงผลการตรวจสอบการปรับราคาขายสินค้า จากการบันทึกขายหน้าร้าน3960
วิธีการยกเลิกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จะมีวิธีการอย่างไร3914
หากบันทึก Post รายการขายหน้าร้าน เพื่อตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน แสดงข้อความ “กรุณากำหนดเอกสาร (1702)"3687
วิธีการกำหนดส่วนลดสินค้า,ส่วนลดท้ายบิล และส่วนลดของสมาชิก จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร 3580
วิธีการตรวจสอบประวัติการขายหน้าร้านต่างๆ ตามเครื่อง ณ จุดขายที่มีอยู่ทั้งหมดและสาขาต่างๆ3545
กรณีที่มีการ Login ใช้งาน โปรแกรมแสดงเตือน“ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล Transaction not Connected ” จะมี3467
ต้องการตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบราคาขายกับราคาต้นทุน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร3452
วิธีการกำหนดข้อความ Customer Display เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ ณ จุดขายและสัญลักษณ์จำนวนเงิน3401
  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | Next
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai