Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

Campaign & Pricing

Campaign & Pricing
       Campaign & Pricing     เป็นระบบสนับสนุนการทำงานในส่วนของการส่งเสริมการขาย  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดทำ Promotion หรือ จัด Campaign ต่างๆ ในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสินค้าแลกซื้อ สินค้าของแถม กำหนดส่วนลดท้ายบิล  รวมไปถึงการกำหนดแต้มสะสมสินค้าทั้งลูกค้าหรือสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ

      ประกอบไปด้วยทั้งหมด 10 เมนู ดังนี้

 
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai