Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

บริษัท กู๊ดวิลล์ รีเทล จำกัด"โปรแกรม Prosoft POS  ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน"

  คุณนุชนภางค์  แก้วสอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน :  2,100,000   
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน  ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"โปรแกรม Prosoft POS ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้รวดเร็ว และช่วยควบคุมในส่วนของ
Stock สินค้า ช่วยบันทึกและดูรายงานรายการเคลื่อนไหวของสินค้า ทั้งการรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้าย
สินค้าระหว่างคลังหรือสาขา และช่วยตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือใน Stock สินค้า
"

เกี่ยวกับบริษัท:

https://goodwillretail.co.th/ 
https://www.facebook.com/GWretail/             บทความโดย :
คุณนุชนภางค์ แก้วสอาด บริษัท กู๊ดวิลล์ รีเทล จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai