Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

บริษัท หงษ์ฟ้า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด"โปรแกรม Prosoft POS ทำให้ระบบการทำงานง่ายขึ้นรองรับการขายสด
การขายเชื่อ การควบคุมคลังสินค้า รวมถึงการจัดรายการขาย และการดูรายงาน
สินค้าคงเหลือได้ทันที
"

  คุณอำพร มือแลกู่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Stock  

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

ทุนจดทะเบียน :  2,000,000   
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"เพื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน 
ซึ่งทำให้แต่ละแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยให้สามารถควบคุมการขายหน้าร้าน การตัดสต๊อค การเรียกดูรายงานเคลื่อนไหว
ของสินค้าเป็นเรื่องง่าย
"

เกี่ยวกับบริษัท:

-                 

บทความโดย :
คุณอำพร มือแลกู่ บริษัท หงษ์ฟ้า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai