Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

สวพส.อุทยานหลวงราชพฤกษ์"เป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่มีการใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีได้ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานของพนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น"

  คุณกฤษณา กิตติรารัตน์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมรวมไปถึงจัดจำหน่ายขอของที่ระลึกและบ้านพักเรือนรับรอง

ทุนจดทะเบียน : N/A    
จำนวนพนักงาน :N/A

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน
"ที่บริษัทตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน POS เพราะสามารถเชื่อมต้อกับโปรแกรมบัญชี ของ WINSpeed ได้ ทำให้ สะดวก และลดขั้นตอนการทำงานได้ดี"

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"เป็นระบบการบันทึกขายหน้าร้านที่มีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้การทำงาน ความสะดวก รวดเร็ว"

เกี่ยวกับบริษัท:
http://www.royalparkrajapruek.org/

                                            

บทความโดย : คุณกฤษณา กิตติรารัตน์ สวพส.อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com

Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai