Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

วิธีการ Import Contact Microsoft Outlook 2010 มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการ Import Contact Microsoft Outlook 2010  มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กดเปิด

2.  กดนำเข้า

3. เลือกการนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น  แล้วกดถัดไป >

4. เลือก Outlook Data File (.pst) แล้วกดถัดไป >

5. กดเรียกดู ...

6. เลือกไฟล์ แล้วกดเปิด

7. กดเสร็จสิ้น


Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai