Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

วิธีการกำหนดรูปแบบการ Post GL รายการขายสด ไปยังโปรแกรมบัญชีโดยให้รวมรายการขายสด เป็น 1 เอกสาร

วิธีการกำหนดรูปแบบการ Post GL รายการขายสด ไปยังโปรแกรมบัญชีโดยให้รวมรายการขายสด เป็น 1 เอกสาร เช่น ขายสดหน้าร้านจำนวนรายการเอกสารใน 1วัน มี 600 บิลต่อวัน แต่ต้องการ post gl รวมเป็น 1 เอกสาร จะมีวิธีการอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้

  • กรณีที่ Pots GL เข้าโปรแกรมบัญชีต้องการรวมยอดขายสดเป็น 1 เอกสาร กำหนด Option ได้ที่  POS Manager / POS Setup / POS Options
  • เลือก   โพสต์แบบรวมเอกสาร
  • เงื่อนไขลูกค้า เลือก  ทั้งหมด 1 เอกสาร โปรแกรมจะรวมรายการเอกสารที่ Post เข้าโปรแกรมบัญชีเป็น 1 เอกสารให้กรณีที่เป็นกรณีขายสดให้กับลูกค้าทั่วๆไป
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai