Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

หากบันทึก Post รายการขายหน้าร้าน เพื่อตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน แสดงข้อความ “กรุณากำหนดเอกสาร (1702)"

หากบันทึก Post รายการขายหน้าร้าน เพื่อตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน แสดงข้อความ “กรุณากำหนดเอกสาร (1702) ที่เป็น Default 1 รายการ”จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
มีขั้นตอนดังนี้


สาเหตุเกิดจากที่ไม่ได้กำหนดรายการ Default  สำหรับรายการที่ต้องการตัดสต๊อคที่ระบบ Warehouse Setup  โดยแก้ไขที่
ระบบ POS Manager / Warehouse Setup /
  • กำหนดรายการเอกสาร  สำหรับการตัดสต๊อคในส่วนของการตัดสต๊อคจากการขายสินค้า  เป็น  เลขที่รายการ 1702  จากที่ได้กำหนดให้ระบบตัดได้ มีจำนวน  7  รายการ  จากตัวอย่าง เลือก การตัดรายการจากการขาย    แล้วคลิกที่ Default  จากนั้น Save
  • หลังจากกำหนดเรียบร้อยแล้วสามารถ Post รายการขายหน้าร้านเพื่อตัดสต๊อคสินค้าได้
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai