Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

วิธีการ Add form ใบกำกับภาษีอย่างย่อของโปรแกรม POS มีวิธีการทำอย่างไร

วิธีการ Add form ใบกำกับภาษีอย่างย่อของโปรแกรม POS มีวิธีการทำอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้วิธีการ add ฟอร์มใบกำกับภาษีอย่างย่อ มีวิธีการดังนี้
นำ file form .pblไปไว้ยัง path ที่เก็บฟอร์มโดยวางที่เครื่อง  server หรือวางที่ C:prosoftfile / Prosoft /pos/ formsแล้ว ให้ Share folder จากนั้นเข้าที่โปรแกรม POS แล้วดำเนินการดังนี้

1. เข้าที่ระบบ Administrator / Admin setting / เลือกหน้าจอForm Setup
2. All system ให้เลือก POS Transaction / เลือกหน้าจอ ขายหน้าร้าน
3. ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดว่าง ๆ
4. เมื่อทำตามข้อ 3 แล้ว ให้สังเกตที่คำว่าใชฟอร์ม ขวามือสุดจะมีกล้องสีเหลี่ยมสีเทา หรือ brow เข้าไป
5. เข้าไปในแว่นขยาย เพื่อ Browse ไปยัง path ที่เก็บ File ฟอร์มไว้ เช่น C:\Program Files\Prosoft\POS\Forms\
6. แล้วจะเห็นชื่อฟอร์ม .pbl ทางซ้ายมือ ให้คลิกตรงชื่อฟอร์มที่ต้องการ ด้านขวมมือที่เป็นแผ่นสีเหลืองๆนำหน้า ให้เราเลือกฟอร์ม เช่น dr_posslip_2.50in
7. เมื่อเลือกมาแล้วจะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้เราคลิกเลือกที่ปุ่ม Default แล้วใช่ชื่อฟอร์มในช่องคำอธิบายรายการ แล้วกดปุ่ม save
8. เข้าที่ระบบ POS Setup > หน้าจอกำหนดเครื่องจุดขาย > โดยให้เลือกรายการแต่ละเครื่องจุดขายขึ้นมาแล้วเลือกที่ tab form จากนั้นในช่องของฟอร์มให้เราเลือกประเภทว่าใบกำกับาภาษีอย่างย่อ แล้วคลิกที่ช่อง D จากนั้นบันทึกรายการ ( ให้ Find รายการขึ้นมาทำทุกเครื่องของเครื่อง ณ จุดขาย )
  • หมายเหตุ : ให้ทำหลังจากที่เห็นว่าจะไม่ใช้เครื่อง Print slip แล้ว หรือปิดการขายสิ้นวันแล้ว
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai