Site mapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 0-2402-8107
Search

เอกภาพโฮมมาร์ท บจก.

"ระบบการปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้น Software ที่เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านจึงเป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น และรวดเร็วขึ้น Prosoft POS โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน ระบบการใช้งานที่ยืดหยุ่น มีความน่าเชื่อถือ สามารถรองรับระบบ และแผนการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี โปรแกรมสามารถรายงานผล วิเคราะห์ และกำหนดสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเรื่องระบบความปลอดภัย ถึงแม้เราจะเป็นองค์กรใหญ่ก็สามารถจัดการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้งานเดินหน้าเร็วขึ้น มีปประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่า และที่สำคัญโปรแกรม POS สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เราประสบอยู่ให้หมดไปได้อีกด้วย" .........................................................................................................


คุณวรชาติ  จิรัฐิติเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ , เอกภาพโฮมมาร์ท บจก.
.......................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

 "ธุรกิจซื้อมา ขายไป"
 
 ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท    จำนวนพนักงาน : 115 คน
 
 สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน ?

 "องค์กรของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เรื่องระบบการปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้น Software ที่เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านจึงเป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น และรวดเร็วขึ้น"

 

โปรแกรม Prosoft POS ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 "Prosoft POS โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน ระบบการใช้งานที่ยืดหยุ่น มีความน่าเชื่อถือ สามารถรองรับระบบ และแผนการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี โปรแกรมสามารถรายงานผล วิเคราะห์ และกำหนดสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเรื่องระบบความปลอดภัย ถึงแม้เราจะเป็นองค์กรใหญ่ก็สามารถจัดการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้งานเดินหน้าเร็วขึ้น มีปประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่า และที่สำคัญโปรแกรม POS สามารถช่วยบริหารงานขายของฝ่ายขายในเวลาที่รวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อย ตรวจสอบความถูกต้องได้แม่นยำ "
 

 เกี่ยวกับบริษัท:

 "Customer First! เนื่องจากปัจจุบันโลก และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะต้องทันโลก ทันเหตุการณ์ และต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา"

                                      ประเด็นสำคัญ คือ ต้องเข้าใจลูกค้า เข้าใจธุรกิจ 
                         และท้ายที่สุดต้องตอบสนองต่อโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา

http://www.ekapab.com


   

   


บทความโดย : เอกภาพโฮมมาร์ท บจก.
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftpos.com/
Service
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai